W dniu 27 lutego 2019 r. przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

 Został on ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych, a pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 r. w Helsinkach.

 

Doceniając zaangażowanie organizacji pozarządowych  w wielu sferach życia społecznego, składamy im w  tym dniu serdeczne życzenia oraz podziękowania.

Szczególne słowa uznania kierujemy do organizacji, które realizują zadania w zakresie polityki społecznej.