Szkoła Karasowskiej ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie, realizowane na zlecenie PARPA: „Prowadzenie wsparcia psychologicznego i interwencji w formie rozmowy telefonicznej i rozmowy przez komunikatory internetowe”

Szkolenie jest adresowane do profesjonalistów pracujących z dziećmi i rodzinami (wychowawców, psychologów, pedagogów, asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych) którzy w związku z sytuacją epidemii kontaktują się ze swoimi podopiecznymi przez telefon i komunikatory internetowe.

Doświadczenia pokazują, że podczas takich kontaktów zdarzają się sytuacje wymagające udzielania psychologicznego wsparcia lub podejmowania interwencji kryzysowej. Osoby i rodziny przeżywające kryzys w naturalny sposób poszukują pomocy u profesjonalistów, których znają i z którymi współpracowały już wcześniej. W aktualnej sytuacji nie zawsze
możliwe i zasadne jest kierowanie ich do innych specjalistów.

Oznacza to, że warto przygotować się do udzielania wsparcia psychologicznego przez telefon. Taka forma pracy stanowi szczególne wyzwanie i wymaga określonych umiejętności np. oceny stanu osoby oraz jej sytuacji bez możliwości osobistego spotkania, podejmowania decyzji opartych na niepełnych informacjach, przez co są one obarczone wyższym poziomem
ryzyka, szybkiego identyfikowania dostępnych zasobów danej osoby oraz jej najbliższego otoczenia, szukania w twórczy sposób rozwiązań przynoszących doraźną poprawę. Szkolenie, które proponujemy wychodzi naprzeciw potrzebom profesjonalistów wspierających rodziny w nowej sytuacji.

Tematyka szkolenia

 1. Specyfika rozmowy telefonicznej jako formy psychologicznego wsparcia:
  • komunikacja przez telefon,
  • jakie cele można realizować poprzez wsparcie telefoniczne?
 2. Kryzys w rodzinie – jak reagować gdy napięcie w rodzinie narasta? Gdy jest
  zagrożenie przemocą?
 3. Dzieci, młodzież, rodzice, seniorzy- co teraz przeżywają? Jakie zgłaszają problemy?
  Czego potrzebują? Jakie formy wsparcia można im zaproponować?
 4. Osoba w kryzysie i osoba zagrożona samobójstwem – jak rozmawiać, udzielać
  wsparcia, interweniować?
 5. Jak dbać o swoją formę i jakość pracy w nowej sytuacji?
  Terminy szkolenia:
  27.04 – 29.04. 2020 I grupa
  12.05 – 14.05. 2020 II grupa
  Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone on-line za pośrednictwem platformy ZOOM,
  przy zastosowaniu różnorodnych metod interaktywnych takich jaka np. praca w zespołach
  czy odgrywanie symulowanych rozmów z klientami. Wiedza zostanie przekazana w formie
  prezentacji multimedialnych.
  Czas szkolenia: 16 godzin dydaktycznych realizowanych w trzech lub czterech sesjach (do
  ustalenia).
  Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu otrzymają tylko osoby, które wezmą
  udział we wszystkich jego częściach i wytrwają do końca!

  Wymagania techniczne:
  • Komputer lub laptop (ewentualnie smartfon)
  • kamera internetowa
  • Słuchawki z mikrofonem
  • Stabilne połączenie z Internetem
  • Uczestnicy podają prowadzącej kurs swojego maila i zgadzają się na jego wykorzystanie do celów przeprowadzenia szkolenia. Na podany adres mailowy zostaje przesłany link z zaproszeniem do udziału w konferencji. Link ten umożliwia włączenie się do wydarzenia.
  • W dniu poprzedzającym szkolenie w wyznaczonym czasie odbywa się próba techniczna, której celem jest sprawdzenie połączenia i zapoznanie się uczestników z platformą a także rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych.
  • W dniu szkolenia uczestnicy nawiązują łączność z organizatorem, przez link przez niego udostępnimy, na 45 min przed spotkaniem. Umożliwia to punktualne rozpoczęcie szkolenia i komfort wszystkich jego uczestników. Dołączenie do spotkania po jego rozpoczęciu nie jest możliwe ze względów technicznych. Liczebność grupy do 20 osób

  Warunkiem przystąpienia do naboru jest wypełnienie do dnia 24 marca w przypadki I grupy szkoleniowej oraz do dna 6 maja w przypadku udziału w II grupie szkoleniowej kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem:

  https://profitest.pl/s/32070/nVfzjB4m

  W razie ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu na adres: szkola.karasowskiej@gmail.com

  Osoba prowadząca szkolenie:
  Aleksandra Karasowska (odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i prowadzenie
  szkolenia)
  Psycholog, licencjonowany trener PTP, współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji, konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swoją karierę zawodową poświęciłam dzieciom przejawiającym zaburzenia zachowania i emocji oraz ich rodzinom. Przez kilkanaście lat pracowałam jako terapeuta. Prowadziłam
  także zajęcia dydaktyczne z zakresu socjoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w Katedrze Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych. Aktualnie zajmuję się szkoleniem nauczycieli, wychowawców oraz innych grup zawodowych. Wspieram merytorycznie szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze tworząc, materiały i publikacje pomocne w ich codziennej pracy.