Łączna kwota wsparcia dla przedsiębiorców i samozatrudnionych od momentu uruchomienia tarczy antykryzysowej to już 7,36 mld zł. – Do tej pory przedsiębiorcy złożyli ponad 3,47 mln wniosków o wsparcie w ramach poszczególnych instrumentów tarczy. Nie ma wątpliwości, że taka pomoc jest dzisiaj potrzebna – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Instrumentem wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, o który przedsiębiorcy wnioskują najczęściej, jest zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych.

– Firmy złożyły już ponad 1,56 mln wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. Na kontach płatników widoczne są efekty pozytywnej obsługi wniosków na łączną kwotę 1,6 mld zł – wskazuje minister Marlena Maląg.

Do tej pory wypłaconych zostało również przeszło 280,2 tys. świadczeń postojowych na łączną kwotę ponad 563,4 mln zł.

Pożyczki dla blisko 436,5 tys. mikroprzedsiębiorców

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-ponad-73-mld-zl-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-i-samozatrudnionych