Mazowsze – 1,62 mld, Lubelszczyzna – 552 mln oraz województwo świętokrzyskie – 337 mln zł. To kwoty, które w ramach tarczy antykryzysowej popłynęły do przedsiębiorców z poszczególnych regionów. – W skali kraju mówimy już o ok. 21 mld zł, które w ramach różnych instrumentów tarczy przekazaliśmy na ochronę miejsc pracy – powiedziała podczas środowej konferencji w Warszawie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha.

Resort rodziny w miniony poniedziałek rozpoczął cykl spotkań z przedsiębiorcami. Przedstawiciele ministerstwa rozmawiają o tym, jaki wpływ na działalność oraz kondycję firmy mają środki, które już znajdują się na kontach przedsiębiorców. W spotkaniach biorą również udział wojewodowie.

Ochrona miejsc pracy najwyższym priorytetem

W środę podsekretarz stanu Barbara Socha wspólnie z wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem odwiedziła siedzibę jednej z warszawskich firm. – W ramach tarczy antykryzysowej o pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wnioskowała spółka Welcome Airport Services. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i środki wpłynęły na konto przedsiębiorcy w wysokości 7,6 mln zł – mówi wiceminister rodziny Barbara Socha.

Łącznie z tego instrumentu wsparcia (FGŚP) mazowieccy przedsiębiorcy dostali już wsparcie w wysokości 452 mln zł, a kwota jaką w ramach umarzalnych pożyczek uzyskali mikroprzedsiębiorcy z tego regionu wynosi 658 mln zł.

Piekarnia Pod Telegrafem to rodzinna firma z Kielc, którą również w środę odwiedziła wraz z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem wiceminister Barbara Socha. – Wsparcie z tarczy antykryzysowej pozwoliło na dofinansowanie niemal 650 miejsc pracy w tym przedsiębiorstwie – zaznacza Barbara Socha.

W całym regionie świętokrzyskim ze środków FGŚP czyli dofinansowań do wynagrodzeń pracowników firmy otrzymały już środki w wysokości ponad 93 mln zł. Natomiast ze świadczenia postojowego skorzystało tu 27 tysięcy osób.

Województwo lubelskie w środę odwiedziła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. To region, w którym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla firm i organizacji zatrudniających 14 tys. osób wyniosło ponad 76 mln zł, a ze środków FGŚP – 129 mln.

– Cieszymy się, że Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A. zdecydował się na wnioskowanie o środki z tarczy antykryzysowej. Pozwoliły one ochronić 270 miejsc pracy – powiedziała podczas konferencji prasowej w Nałęczowie wiceminister Alina Nowak.

W spotkaniu przedstawicielki resortu pracy w uzdrowisku wziął również udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-w-regionach