Za nami kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej (6-8 września 2019 r.) organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w pięknej scenerii Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie. Targom współtowarzyszyła 11 edycja Europejskiego Festiwalu Smaku, utrzymanego w tematyce 450-lecia Unii Lubelskiej 1569 – 2019. Uroczystego otwarcia Targów dokonał Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z Panią Małgorzatą Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Wzięło w nich udział około 30 wystawców z całego regionu: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, WTZ-y, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz koła gospodyń wiejskich. Targi były okazją do zapoznania się z ofertą lubelskich przedsiębiorstw społecznych oraz spotkania z praktykami i ekspertami w zakresie ekonomii społecznej. Na prezentowanych stoiskach można było znaleźć niepowtarzalne produkty rękodzielnicze wytworzone przez osoby niepełnosprawne, bezdomne, a także regionalne kulinaria z różnych zakątków Lubelszczyzny. Jak co roku wśród licznych wystawców oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego było również stoisko informacyjno-promocyjne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, na którym można było zaczerpnąć wiedze z zakresu idei ekonomii społecznej oraz informacji o realizowanych projektach. Podczas targów można było również kupić lub otrzymać nieodpłatnie ciekawe i wartościowe przedmioty, skosztować wyrobów garmażeryjnych wytwarzanych przez prezentujących się wystawców oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej. Dla odwiedzających Targi przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami dotyczące wiedzy z zakresu ekonomii społecznej oraz występy artystyczne i wokalne w wykonaniu wystawców z terenu całego województwa. Całość wydarzenia uświetniły występy Kół Gospodyń Wiejskich z Paar, Łazisk, gminy Zamość oraz wspaniały pokazy dzieci z Fundacji „Jest Otwarte”, a także koncerty Agnieszki Dyś i Agnieszki Wiechnik wraz z uczniami ze szkoły muzycznej Rytm i Melodia z Lublina.

Targi Ekonomii Społecznej zostały zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego ROPS w Lublinie pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna Wykonawcą usługi była firma Biuro Promocji Promedia Janusz Dwornicki