9 września 1939 roku o godzinie 9.30 miał miejsce jeden z najtragiczniejszych momentów w historii Lublina. Wtedy właśnie rozpoczęło się bombardowanie miasta przez niemieckie lotnictwo wojskowe, w wyniku którego zginęło setki mieszkańców. Był wśród nich również Józef Czechowicz.Jedna ze spadających bomb trafiła w kamienicę przy ul. Krakowskie Przedmieście 46, w której w zakładzie fryzjerskim przebywał poeta.

Fot. Józef Czechowicz, autor nieznany. Copyright © Muzeum Lubelskie Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza

Ludwik Hartwig w 1919 roku otworzył w Lublinie swój pierwszy zakład przy ulicy Narutowicza 19. Potem przeniósł się na ulicę Krakowskie Przedmieście 29, do budynku Hotelu Europejskiego. Pracownia mieszcząca się na wewnętrznym dziedzińcu hotelu została zniszczona podczas bombardowania miasta w dniu 9 września 1939 roku. Fotograf w gruzach stracił sprzęt, archiwum prac, także dorobek syna, Edwarda Hartwiga, który w pracowni ojca przechowywał swoje zdjęcia. Pomimo obrażeń poniesionych podczas bombardowania Ludwik Hartwig już 11 września przystąpił do dokumentowania zniszczeń. Pośród zdjęć znajdują się fotografie zniszczonego zakładu.
Fot. Ludwik Hartwig, zbiory Marka Pluty.

09 września

Lublin. Pamięć miejsca. Wirtualne zwiedzanie Bramy Grodzkiej
Wystawa “Lublin. Pamięć miejsca” eksponowana w Ośrodku “Brama Grodzka – Teatr NN”, prezentuje historię lubelskiej dzielnicy żydowskiej poprzez opowieść, dźwięk i obraz. Przechodząc przez ekspozycję obejrzymy setki fotografii i dokumentów, wsłuchamy się w dźwięki przedwojennego miasta i wspomnienia jego mieszkańców. Znajdziemy się w przestrzeni symbolicznego archiwum z ułożonymi na półkach segregatorami i teczkami, w których zawarte są informacje o konkretnych domach, ulicach i dawnych mieszkańcach lubelskiej dzielnicy żydowskiej.

10 września

Jak? Dla kogo? Po co? Aktywne Archiwum Bramy Grodzkiej

Od początku działalności Ośrodek prowadzi archiwum dokumentujące działalność. W skład archiwum wchodzą m.in.: scenariusze spektakli i wydarzeń, katalogi, ulotki, informatory, wycinki prasowe, fotografie, materiały audio i filmy. (…) Jednak tworzenie archiwum cyfrowego nie jest w naszym przypadku celem samym w sobie. Nasza praca z materiałami archiwalnymi to przede wszystkim szukanie kontekstów dla ich prezentacji, nie tylko w postaci kalendarium, ale przede wszystkim w tworzeniu opowieści.

During our third webinar, which will take place on September 10th, 2020 Piotr Nazaruk and Leora Tec will discuss the history of Peretz House, one of the most significant yet, at the same time, forgotten “Jewish buildings” on the map of Lublin. Peretz House was built jointly by several Jewish organizations (the TSYSHO or Central Yiddish School Organization, the Bund and Folkspartay) to house a secular Yiddish-language school and various cultural institutions. Although the war interrupted this visionary project, soon after the liberation of Lublin it became one of the first shelters for Holocaust survivors in Poland. Thousands found a safe haven there, and the news about the fate of the Polish Jews emanated worldwide from Peretz House. Join us for a talk about the complex nature of secular Jewish life in pre-war Lublin and its never-finished epicenter–Peretz House.

Wideoteka Bramy Grodzkiej

During our third webinar, which will take place on September 10th, 2020 Piotr Nazaruk and Leora Tec will discuss the history of Peretz House, one of the most significant yet, at the same time, forgotten “Jewish buildings” on the map of Lublin. Peretz House was built jointly by several Jewish organizations (the TSYSHO or Central Yiddish School Organization, the Bund and Folkspartay) to house a secular Yiddish-language school and various cultural institutions. Although the war interrupted this visionary project, soon after the liberation of Lublin it became one of the first shelters for Holocaust survivors in Poland. Thousands found a safe haven there, and the news about the fate of the Polish Jews emanated worldwide from Peretz House. Join us for a talk about the complex nature of secular Jewish life in pre-war Lublin and its never-finished epicenter–Peretz House.

„Ojce i Dziatki”.
Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej
Po raz drugi będzimy gościć i współorganizować „Ojce i Dziatki” – Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Zapraszamy do Domu Słów 26.09 i 27.09. W tym roku edycja domosłowowa będzie skupiała się wokół literatury związanej z przyrodą, pszczelarstwem, zwierzętami, lasem i miastem. UWAGA obowiązują zapisy – lista miejsc ograniczona!