Mimo krótszego wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, dofinansowanie nie będzie zmniejszone, a uczestnik, który przekroczy terminy dopuszczalnej nieobecności na zajęciach, nie zostanie wykreślony z listy – to tylko niektóre zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii.

Więcej w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-warsztatow-terapii-zajeciowej-w-czasie-pandemii