Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę tworzącą ramy prawne, które pozwolą na utworzenie centrów usług społecznych. Ich zadaniem ma być rozwój i integracja lokalnych systemów usług społecznych.

Centra będą mogły być tworzone przez samorządy gminne poprzez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych – wówczas centrum przejmie obecne zadania ośrodka pomocy społecznej lub na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminami (dla dwóch lub większej liczby gmin) – centrum takie będzie funkcjonowało obok istniejących gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza ogłosić konkurs, którego głównym celem będzie przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Planowane jest wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 15 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców, dostosowanych do specyfiki określonych typów gmin, przy wykorzystaniu centrum usług społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej. Konkurs zostanie ogłoszony  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a jego budżet wyniesie 40 mln zł.

Więcej informacji o założeniach ustawy i planowanym konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-centrach-uslug-spolecznych-z-podpisem-prezydenta