Parlament Europejski przyjął 8 lipca br. rezolucję w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Jest to odpowiedź na liczne przypadki łamania praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, np. odmawianie im prawa do opieki zdrowotnej.

Autorzy rezolucji podkreślają, że środki podejmowane przez rządy w wyjątkowych okolicznościach, takich jak poważne kryzysy zdrowotne, nadzwyczajne sytuacje humanitarne i klęski żywiołowe, powinny zawsze uwzględniać prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Choćby dlatego, że – jak wskazują autorzy dokumentu – są one w większym stopniu narażone na ryzyko zachorowania na COVID-19 z powodu przeszkód w dostępie do informacji o profilaktyce i środków higieny.

Ponadto łatwiej mogą zostać zarażone, gdyż są uzależnione od fizycznego kontaktu z opiekunami – często mieszkają w placówkach i otrzymują opiekę na poziomie społeczności lokalnych. Ponadto samo zachorowanie może być dla nich groźniejsze z powodu innych problemów zdrowotnych związanych z daną niepełnosprawnością.

Jednak większe ryzyko związane z chorobą to tylko jeden z licznych problemów.

Link strony

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1114605;jsessionid=99D506F669C7040901F76E4609E0826A