Zwykle przed 10 lipca przypominaliśmy o mijającym terminie na wysłanie sprawozdania finansowego: do KAS i do KRS. Ale nie w tym roku! W 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa terminy sprawozdawcze zostały przesunięte. Nie musicie (ale możecie) wysyłać sprawozdania do odpowiedniego urzędu przed wyjazdem na wakacje.
Do 30 czerwca większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) musiało sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe. To i tak o 3 miesiące później niż standardowo, ponieważ z powodu koronawirusa przesunięto terminy. Ale sporządzanie i podpisywanie to dopiero pierwszy etap. Sprawozdanie musimy też zatwierdzić i wysłać. Zwykle robiliśmy to właśnie teraz. W 2020 r. mamy jednak więcej czasu.Termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania przesunięto o 3 miesiące. Tak samo zrobiono z terminem na zatwierdzenie sprawozdania. W 2020 r. mamy więc czas do końca września. Ale jeśli z powodów organizacyjnych lub jakichkolwiek innych sprawozdanie finansowe wygodnie jest nam zatwierdzić właśnie teraz – zróbmy to! Przesunięte terminy mają ułatwić nam życie, ale to tylko możliwość, z której możemy skorzystać – lub nie. Wybór należy do nas.

Więcej w linku: https://publicystyka.ngo.pl/w-polowie-lipca-2020-nie-musicie-wysylac-sprawozdania