Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Dokumenty

UCHWAŁA NR LXXII/1635/2019 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej Załącznik do uchwały Nr LXXII/1635/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 września 2019 r .REGULAMIN Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. UCHWAŁA NR LXXXV/1820/2019 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 29 października 2019 […]