Według opinii Christophera Todda, dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, byliśmy jednym z pierwszych unijnych regionów, które przedstawiły diagnozę potrzeb na czas pandemii.

ℹ️ Do tej pory tylko z samego RPO WL przeznaczyliśmy ponad 70 mln zł na wsparcie placówek medycznych, blisko 107 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie pożyczek płynnościowych i grantów oraz 118 mln zł na dopłaty na utrzymanie miejsc pracy. Środki z RPO to nie jedyne, które trafiały do potrzebujących, bo pomoc uzupełniały również programy krajowe i wsparcie rządowe. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, https://www.lubelskie.pl/, https://www.facebook.com/urzadmarszalkowski.lubelskie