Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi wsparcie dla bezdomnych byłych więźniów w wieku do 30 lat. Wsparcie ma na celu ochronę osób bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne przed zarażeniem koronawirusem oraz innymi skutkami pandemii w Polsce, przede wszystkim poprzez zapewnienie im tymczasowego miejsca pobytu w okresie drugiej fali epidemii koronawirusa w Polsce.

Stowarzyszenie POSTIS otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki finansowe na wsparcie osób bezdomnych w ramach realizowanego już projektu „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”.

Obecnie Służba Więzienna wskazała ok. 300 osób w Polsce, które w okresie jesienno – zimowym będą opuszczać więzienia i potrzebować pomocy. Wytypowani byli więźniowie zostaną objęci kompleksowym wsparciem interwencyjnym w postaci ochrony zdrowia i życia, w tym wynajmem stancji na okres 2 miesięcy, zakupem żywności i środków higieny osobistej oraz wsparciem psychologa i wolontariusza, w wysokości 2 400,00 zł na osobę. Każda z zakwalifikowanych do wsparcia osób otrzyma:

  1. Możliwość pobytu w wynajętej dla niego stancji (pokój z dostępem do kuchni i łazienki w dowolnej miejscowości w Polsce) przez okres 2 miesięcy, koszt łączny: 1 600,00 zł. Były więzień będzie mógł zamieszkać w wynajętym lokalu w inną, dowolną osobą za zgodą właściciela stancji;
  2. Wsparcie interwencyjne w postaci przekazania e-kodu (vouchera)do sieci sklepów Biedronka na zakup podstawowych produktów spożywczych i higienicznych na kwotę 500,00 zł;
  3. Wsparcie psychologiczne: średnio 1 godzina na osobę w formie e-porady psychologicznej;
  4. Wsparcie wolontariusza, średnio 4 godziny na osobę, w zakresie m.in. pomocy w zakresie znalezienia miejsca noclegu po pobycie na stancji, uzyskania innej pomocy żywnościowej, oraz wsparcia w poszukiwaniu pracy.

Osoby objęte wsparciem bezpośrednio nie otrzymują środków finansowych, ponieważ pomoc jest udzielana w formie rzeczowej (opłata wynajmu stancji, e-kod na zakupy).

Proponowane wsparcie ma charakter wyłącznie doraźny. Celem pomocy jest zabezpieczenie osób bezdomnych przed zakażeniem koronawirusem i zarażaniem innych osób w przestrzeni publicznej. Przedsięwzięcie to wpisuje się w Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację epidemiczną w Polsce i możliwość wsparcia w projekcie również byłych więźniów, którzy opuścili jednostki penitencjarne w czasie ostatnich 2 lat, Stowarzyszenie POSTIS może skierować część środków finansowych na pomoc dedykowaną młodym, bezdomnym byłym więźniom w województwie lubelskim – łącznie dla 30 osób. Ww. wsparcie Stowarzyszenie prowadzi do końca lutego 2021 r.

Zwracamy się z prośbą do ośrodków pomocy społecznej o przekazanie mailowo liczby bezdomnych byłych więźniów, którzy wymagają przedmiotowego wsparcia na adres: biuro@postis.pl w terminie do 28.10.2020 r.

W odpowiedzi na adresy mailowe ośrodków otrzymają Państwo pakiety informacyjne do przekazania wytypowanym osobom z pełną informacją o proponowanym rodzaju wsparcia, sposobie kontaktu ze Stowarzyszeniem POSTIS oraz dokumentami rekrutacyjnymi.

Wszelkich informacji w niniejszej sprawie udziela Pani Agata Mela mailowo: biuro@postis.pl lub telefonicznie 81 524 39 66.