Dziś została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa została zawarta w Warszawie pomiędzy:
Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanym przez:
Panią Marlenę Maląg
– Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
a
Województwem Lubelskim reprezentowanym przez:
Pana Jarosława Stawiarskiego-Marszałka Województwa Lubelskiego oraz
Pana Zdzisława Szweda-Członka Zarządu.

Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie!

Wartość projektu 22 770 924,00 zł!!!