„Ponad 1,5 mln złożonych wniosków z tarczy antykryzysowej przez 3 tygodnie” – tymi słowami minister rodziny, pracy i polityki społecznej rozpoczęła dzisiejszą konferencję prasową będącą podsumowaniem działań na rzecz walki ze skutkami koronawirusa. Wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, szefowa resortu rodziny przekazała najnowsze dane pokazujące jak wspierane są polskie przedsiębiorstwa.

marlena maląg briefing

 „Możemy śmiało powiedzieć, że wypłacone środki zostały przeznaczone na ochronę co najmniej 1 mln miejsc pracy” – podkreśla Marlena Maląg.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ok. 155 tys. wniosków od mikroprzedsiębiorców ubiegających się o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5 tys. złotych. Wnioski są na bieżąco rozpatrywane i realizowane.

„Pożyczkę przekazaliśmy dla ok. 55 tys. mikroprzedsiębiorców. To łącznie 275 mln zł wsparcia – mówi minister Maląg.

Warto pamiętać, że zmiany w ramach tarczy antykryzysowej rozszerzyły kręg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Środki z FGŚP to wsparcie na ochronę miejsc pracy w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. – To ok. miliard złotych wypłaconych środków z tego instrumentu – mówi minister Maląg.

Świadczenia postojowe już w rękach beneficjentów

Na bieżąco realizowane są też wypłaty świadczenia postojowego. 94 tys. osób samozatrudnionych i zleceniobiorców otrzymało do dzisiaj wsparcie z tego tytułu. To razem 188 mln zł wypłaconych środków.

Zwolnienie ze składek ZUS – największa liczba wniosków

Minister podczas konferencji podkreśliła, że największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszy się możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 970 tysięcy wniosków od przedsiębiorców chcących skorzystać z tego narzędzia.

Ważną zmianą, jaka nastąpiła w ramach rozszerzenia tarczy antykryzysowej jest zwolnienie ze składek dla płatników zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

Wsparcie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

To nowy instrument w tarczy. Z puli EFS są dofinansowywane wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników  mikro, małych i średnich firm, a także na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. „Obecnie mamy już prawie 11 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach tego narzędzia”.

„Udoskonalamy mechanizmy składania wniosków. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby wsparcie było jak najszersze” – dodała na koniec minister Maląg.