Lubelskie Centrum Konferencyjne odbyła się dziś wideokonferencja, podczas której Marszałek Jarosław Stawiarski i dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Kienig podsumowali działania UMWL związane z koronawirusem. Chodzi o wsparcie, jakie otrzymały jednostki ochrony zdrowia i polityki społecznej na walkę z COVID-19.

Samorząd WL podczas sejmiku 24 marca zdecydował się na przeznaczenie 57 mln zł na walkę z COVID-19, a po kilkunastu dniach kwota zwiększyła się do 67,26 mln zł.

Środki w kwocie 67,26 mln zł pochodziły z trzech źródeł:
🎈 z budżetu WL – 3 mln zł;
🎈 z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) – 63,46 mln zł;
🎈 z budżetu Państwa – 0,8 mln zł.

W przeciwdziałanie skutkom koronawirusa włączył się także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. ROPS przeznaczył na walkę z COVID-19 kwotę w wysokości 25,786 mln zł na wsparcie m.in. 44 Domów Pomocy Społecznej.

Łącznie w podsumowaniu kwot z trzech budżetów i kwoty z ROPS mamy 93 mln na walkę z COVID-19.

Link do wideokonferencji: https://www.facebook.com/watch/?v=1094543454278718

Żródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego