Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2019.

 

Lista projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Wyniki_Program_Os%C5%82onowy_2019.pdf/e2bd2877-c92e-0c9f-1c50-bd3f45d514a9

 

Dofinansowanie otrzymało 65 podmiotów, w tym 6 z województwa lubelskiego: Gmina Lublin, Gmina Gościeradów, Gmina Modliborzyce, Powiat Tomaszowski, Gmina Firlej i Miasto Puławy. Lubelskie jednostki samorządu terytorialnego otrzymają łącznie 349.308 zł dotacji.