Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Szanowni Państwo,

w dniu 3 lipca 2019 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał dokument określający kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 (link do dokumentu). Kierunkami tymi są:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez   kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej  podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli, które wpisują się w realizację tych zadań (kliknij na nazwę konkursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział):

  1. dla szkół:
  2. dla przedszkoli:

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2019 r.

Źródło: Studium Prawa Europejskiego