W związku z panującą epidemią COVID-19 oraz licznymi pytaniami kierowanymi do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze strony samorządów gminnych niniejszym przedstawiam stanowisko PARPA dla osób odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na szczeblu wojewódzkim.

Materiał pochodzi ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl/images/file/202004091130.pdf