Szanowni Państwo 

Na prośbę IPiN przekazujemy informacje dotyczące badania na temat COVID 19 a alkohol i nielegalne substancje psychoaktywne.

Technische Universität Dresden (TUD, Niemcy) i Hospital Clínic de Barcelona (FCRB, Hiszpania), przy wsparciu kilkunastu innych publicznych instytucji badawczych w Europie,w tym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie rozpoczynają ogólnoeuropejskie badanie ankietowe, w celu zbadania osobistych doświadczeń i zachowań związanych z piciem alkoholu lub abstynencją podczas pandemii SARS-CoV-2 (tj. koronawirusa lub COVID-19).

Wyniki badania przyczynią się do lepszego zrozumienia wzorów konsumpcji alkoholu i ich wpływu na zdrowie w czasach pandemii lub w czasie podobnych zdarzeń obejmujących różne ograniczenia administracyjne, w tym kwarantannę. Powinny również wspomóc politykę zdrowia publicznego w sytuacjach kryzysowych.

Ankieta jest skierowana do osób dorosłych, w wieku 18+, jest anonimowa i jest dostępna w 15 językach, a jej wypełnienie zajmuje tylko 10 minut. Proszę pamiętać o wyrażeniu zgody na udział na pierwszej stronie polskiej wersji kwestionariusza.

Możecie Państwo pomóc w realizacji badania poprzez:

– wypełnienie kwestionariusza (niezależnie od tego, czy pijecie alkohol czy też nie) oraz

– rozpowszechnianie linku do kwestionariusza wśród swoich znajomych i współpracowników.

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=pl