Na prośbę Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekazujemy zaproszenie do udziału w badania przeznaczonym dla użytkowników narkotyków. Prosimy o wypełnienie ankiety lub jej udostępnienie osobom zainteresowanym. Badanie ma charakter międzynarodowy. Ankieta jest całkowicie anonimowa i dostępna w języku polskim. Poniżej przedstawiamy informacje nt. badania przygotowane przez KBPN.

„Od momentu wybuchu COVID-19 w całej Europie oraz późniejszych działań krajowych mających na celu ograniczenie epidemii (samoizolacja, kwarantanna, zamknięcie) pojawiły się informacje na temat bezprecedensowych wyzwań w zakresie usług opieki nad osobami, które zażywają narkotyki w społeczności i w więzieniach.

Niepotwierdzone informacje wskazują również na występowanie zmian we wzorcach zażywania narkotyków i w sposobie pozyskiwania narkotyków przez ludzi. Zrozumienie i dzielenie się informacjami na temat skutków emisji COVID-19 i krajowych środków reagowania na szkody wynikające z braku dostępu do opieki oraz sposobu, w jaki służby dostosowały się do swoich potrzeb, może pomóc służbom w znalezieniu odpowiedzi.

W celu zbadania i szybkiego udokumentowania obecnego wpływu epidemii COVID-19 oraz krajowych reakcji w państwach członkowskich UE na zmiany w modelach używania środków odurzających, szkód i świadczenia usług, EMCDDA przeprowadza badanie z wykorzystaniem dostosowanej wersji metodyki Trendspotter we wszystkich państwach członkowskich UE, której to badanie stanowi część. Mini europejskie badanie sieci w zakresie narkotyków: COVID-19 jest częścią tego opisu i jest prowadzony w całej Europie. Celem jest zebranie informacji na temat możliwości zmiany sposobu zażywania narkotyków w Europie z powodu emisji COVID-19.

Cel: Głównym celem tego badania jest lepsze zrozumienie wpływu epidemii COVID-19 na modele zażywania narkotyków w krajach UE. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji potrzebujemy informacji od osób, które używają narkotyków.

Osoby mogą wziąć udział w tym sondażu, jeśli ukończyły 18. rok życia.

Ankieta dostępna również w języku polskim jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19

W celu wypełnienia ankiety należy uruchomić link powyżej i w prawym górnym rogu w zakładce LANGUAGE wybrać język polski.