Związek Miast Polskich wraz Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych zaprasza do udziału w konkursie: „Samorządowy Lider Zarządzania 2020 Samorząd jako pracodawca – Dialog społeczny dla godnej pracy” w ramach projektu Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Prezes Związku Powiatów Polskich i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. O patronat honorowy  zwróciliśmy się również do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, niezależnie od ich wielkości, a także dla ich jednostek organizacyjnych i podmiotów zależnych, które dostarczają usługi publiczne.

Nagrodą dla laureatów będzie tytuł „Samorządowy Lider Zarządzania 2020: «Samorząd jako pracodawca»” oraz możliwość odbycia wizyty studyjnej do Norwegii.

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs mija 31 lipca 2020 r.