Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej na terenie szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.

Celem spotkania jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej wśród młodzieży poprzez pokazanie młodemu człowiekowi korzyści, jakie płyną dla jego rozwoju osobistego i dla społeczności lokalnej, w której funkcjonuje poprzez działalność w sferze społecznej.

W związku z powyższym proponujemy przeprowadzenie spotkania szkoleniowego na terenie szkoły (może ono odbyć się w ramach rady pedagogicznej), na którym nasz trener – specjalista z zakresu ekonomii społecznej – zaprezentuje różne formy i możliwości przekazywania wiedzy w sposób  pobudzający postawy przedsiębiorcze u dzieci i młodzieży oraz ukierunkuje ich rozwój na kompetencje społeczne. Proponowane działania wpisują się w programy wychowawcze szkół i mogą zostać uznane za element procesu szkoleniowego nauczycieli. Decydując się na udział w projekcie, otrzymają Państwo bezpłatnie film nt. przedsiębiorczości społecznej, skierowany do młodzieży szkolnej oraz konspekt lekcji. Film może zostać wykorzystany w trakcie godzin wychowawczych, doradztwa zawodowego, lekcji dotyczących przedsiębiorczości lub innych form pracy z młodzieżą.

Uprzejmie proszę o deklarację współpracy wypełniając formularz zgłoszeniowy do dnia 05.08.2019 r. i wysłanie e-mailem na adres: tomasz.drobek@lubelskie.pl lub faksem na nr 81 5287644 oraz wskazanie osoby do kontaktu w niniejszej sprawie. Za realizację tego działania w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie odpowiada Tomasz Drobek, tel. 81 528 76 22.

Działania realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączniku:

  1. Formularz zgłoszeniowy