Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o konferencji pt. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
 – w stronę działań opartych o dowody naukowe”.

Konferencja odbędzie się 26-28.08.2020 r. w Krakowie i skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się w samorządzie gminnym profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.. Zaproszenie na spotkanie oraz karta zgłoszeniowa do pobrania  na stronie PARPA.

Źródło: www.parpa.pl