Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Tym samym prezydencka inicjatywa ustawodawcza pozwala jednostkom samorządu terytorialnego najniższego szczebla, które chcą inwestować w usługi społeczne i podnosić jakość życia mieszkańców, na tworzenie nowych jednostek lub przekształcanie istniejących jednostek pomocy społecznej w centra usług społecznych.

Dostrzegając rolę i znaczenie inicjatywy tworzenia centrów usług społecznych jako nowatorskich ośrodków zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie skoordynowanego oraz efektywnego udzielania usług społecznych, Samorząd Województwa Lubelskiego organizuje konferencję regionalną upowszechniającą model usług społecznych w województwie lubelskim.

Konferencja, w której udział weźmie około 300 osób, odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

Mając na względzie wagę ww. przedsięwzięcia wychodzącego naprzeciw wyzwaniom, z którymi musi się mierzyć nowoczesna pomoc społeczna, serdecznie zapraszamy Państwa  do udziału w wydarzeniu. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać do dnia 11 marca 2020 r. na adres mailowy: anna.dula@lubelskie.pl,  renata.chylinska@lubelskie.pl lub telefonicznie 81 528 76 36, 81 528 76 32

Program konferencji w załączeniu