Zapytanie ofertowe na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek Xerox WorkCenter 7120 i Epson L6190 użytkowanych na potrzeby Zespołu Modelu i PZK w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji”

Termin składania ofert:

Od 03 grudnia 2019 r. do 06 grudnia 2019 r.  do godz. 12.00

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w prowadzonym postępowaniu nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa  – wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.