Z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawności chcielibyśmy życzyć zdrowia, szczęścia i pogody ducha wszystkim Osobom Niepełnosprawnym, a także ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom. Niech nie opuszcza Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń oraz abyście nie tracili wiary we własne siły i możliwości. Niech uśmiech zawsze gości na Państwa twarzach a Nadzieja nigdy Was nie opuszcza!

Z najlepszymi życzeniami:

Ryszard Szczygieł– Przewodniczący Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Lubelskiego

Ryszard Dados– p.o. Dyrektora Lubelskiego Oddziału PFRON

Małgorzata Romanko – Dyrektor ROPS Lublin

Edyta Filipczak– z-ca Dyrektora ROPS Lublin

Marta Drozd– z-ca Dyrektora ROPS Lublin