Tegoroczna Regionalna Gala XVIII Edycji Konkursu Lodołamacze dla czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i podlaskiego obyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Kapituła konkursowa przyznawała nagrody w następujących kategoriach: zatrudnienie chronione, rehabilitacja społeczno – zawodowa, otwarty rynek pracy, instytucja, dziennikarz bez barier, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma, biznes odpowiedzialny społecznie – zrównoważony rozwój biznesu, Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.

Województwo Lubelskie uzyskało dwa Lodołamacze. W kategorii Zatrudnienie Chronione – statuetkę otrzymała Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego z Lublina. Lodołamacza Specjalnego otrzymała Pani Agnieszka Zańko – kierownik w Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

II miejsca zajęły :

– w kategorii Otwarty Rynek Pracy – Librex Izabela Orzeł,

– w kategorii Instytucja – Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „START” z Lublina,

– w kategorii rehabilitacja spoleczno – zawodowa – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie,

Ponadto w kategorii biznes odpowiedzialny społecznie – zrównoważony rozwój biznesu III miejsce zajęła Spółdzielnia Inwalidów ELREMET z Białej Podlaski.

Organizatorem konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Gala finałowa odbędzie się 12 października 2023 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Laureaci konkursu Lodołamacz w kategorii Zatrudnienie Chronione występ artystyczny warsztatu terapii zajęciowej w Zagłębiu Laureaci konkursu Lodołamacz 2023 oraz przedstawiciele kapituły konkursu - Laureat konkursu Lodołamacz w kategorii Lodołamacz Specjalny - Pani Agnieszka Zańko Laureaci konkursu Lodołamacz w kategorii Dziennikarz bez barier Laureaci konkursu Lodołamacz w kategorii Przyjazna Przestrzeń Laureaci konkursu Lodołamacz w kategorii Biznes odpowiedzialny społecznie - zrównoważony rozwój biznesu Laureat konkursu Lodołamacz w kategorii Instytucja – Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „START” Laureaci konkursu Lodołamacz w kategorii Otwarty Rynek Pracy Przemówienie przedstawiciela Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego z Lublina Statuetki, medale oraz certyfikaty Konkursu Lodołamacz 2023 Statuetki Lodołamacza 2023 Medale za zajecie II lub III miejsca w Konkursie Lodołamacze 2023 Laureat konkursu Lodołamacz w kategorii Lodołamacz Specjalny – Pani Agnieszka Zańko Laureat konkursu Lodołamacz w kategorii Super Lodołamacz Laureat konkursu Lodołamacz w kategorii Zdrowa Firma Przedstawiciele kapituły konkursu lodołamacze Laureat konkursu Lodołamacze w kategorii Otwarty Rynek Pracy - Pani Izabela Orzeł Pan starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski oraz Pani Elżbieta Brodzik Dyrektor ZAZ Jaszczowie