W dniu 31.03.2021r. został otwarty Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FAS działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.

Oficjalnego otwarcia dokonał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

FASD- Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders), to określenie obejmujące pełną gamę skutków spożywania przez matkę alkoholu w czasie ciąży. FASD jest w Europie najbardziej rozpowszechnianym niegenetycznym schorzeniem neurorozwojowym, występuje aż u 1 % żywo urodzonych dzieci.

W ramach FASD wyróżnia się :

FAS- Alkoholowy Zespół Płodowy ( ang. Fetal Alcohol Syndrom), jest nieuleczalną jednostka chorobową, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Alkoholowy zespół płodowy jest najcięższą formą wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych, wywołanych na skutek ekspozycji płodu na alkohol.

FAS charakteryzuje się:

 • opóźnieniem wzrostu,
 • specyficznymi cechami desmorficznymi twarzy, do których należą m.in.: skrócenie szpar powiekowych oraz wygładzenie rynienki wargowo- nosowej,
 • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie  jest drugim wojewódzkim, bezpłatnym ośrodkiem diagnostycznym w Polsce, który jest finansowany ze środków Samorządu Województwa (pierwszy jest w Województwie Łódzkim).W punkcie będą pracować specjaliści, którzy wykonają pełną diagnozę, która to będzie punktem wyjścia dla terapii. W skład zespołu specjalistów wejdą: lekarz psychiatra, pediatra, logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta.

W Polsce FASD występuje nie rzadziej niż u 20 na 1000 dzieci w wieku 7-9 lat, a pełnoobjawowy FAS u 4 na 1000. Oznacza to, że FASD występuje częściej niż np. choroby spectrum autystycznego lub choroby zespołu downa.

Z badań wynika także, że FAS może wystąpić nie tylko u dzieci matek uzależnionych od alkoholu. Nawet sporadyczne wypicie niewielkich ilości alkoholu może wywołać określony rodzaj uszkodzeń u rozwijającego się płodu.

W Województwie Lubelskim do dziś nie było ośrodka diagnozującego problem FAS/FASD. Rodzice lub opiekunowie dzieci byli zmuszeni do tzw. diagnostyki turystycznej poza województwem, najczęściej komercyjnie (koszt diagnozy to 700-1 000 zł) .

W naszym Punkcie dzieci i młodzież otrzymują:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę neurologiczną
 • diagnozę integracji odruchów
 • diagnozę psychiatryczną
 • diagnozę logopedyczną
 • diagnozę pediatryczną
 • diagnozę zaburzeń integracji sensomotorycznej
 • terapię integracji odruchów
 • terapię integracji sensomotorycznej.

Ponadto dla rodziców, opiekunów, wychowawców proponujemy:

Wszelkie informacje na temat rejestracji oraz działania Punktu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 5287667 lub 81 5287650

Serdecznie zapraszamy

Poniżej fotorelacja z otwarcia Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski udziela wywiadu
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko
Od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzata Romanko
Od lewej: Weronika Czapka pracownik w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD W Lublinie, Agnieszka Lembrych-Furtak pracownik Punktu, Edyta Filipczak zastępca Dyrektora ROPS Lublin, Małgorzta Romanko Dyrektor ROPS Lublin oraz Justyna Syroka pracownik Punktu
Od lewej: Weronika Czapka pracownik w Regionalnym Punkcie Diagnozy i Terapii FAS/FASD W Lublinie, Agnieszka Lembrych-Furtak pracownik Punktu, Edyta Filipczak zastępca Dyrektora ROPS Lublin, Małgorzata Romanko Dyrektor ROPS Lublin oraz Justyna Syroka pracownik Punktu
Małgorzata Romanko Dyrektor ROPS Lublin

Małgorzata Romanko Dyrektor ROPS Lublin

Od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor ROPS Lublin Małgorzata Romanko
Od lewej: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor ROPS Lublin Małgorzata Romanko
Pokój diagnozy
Pokój diagnozy
sala terapii
Sala Terapii
sala terapii
sala terapii
testy do diagnozy
Testy do diagnozy
Pokój doagnozy
Pokój diagnozy
Rejestracja, poczekalnia
Rejestracja oraz poczekalnia