Skip to content

Miesięczne archiwum: Listopad 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne Subregionu lubelskiego (Powiaty: łęczyński, świdnicki, włodawski i lubelski) i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach […]

  , |

Otwarcie Mieszkań Wspomaganych

W ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” zaczęły funkcjonować mieszkania dla uczestników projektu, prowadzone przez organizacje pozarządowe – Partnerów […]

  , |