Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach nad zmianami do
Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie
Lubelskim do roku 2020, które odbyły się w
 w dwóch turach:

1.       24 – 28 czerwca 2019 roku wśród członków Regionalnego
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,

2.      13 – 18 listopada 2019 roku z powiatami, podmiotami ekonomii
społecznej oraz instytucjami działającymi w obszarze włączenia
społecznego.

Formularz zgłaszania uwag był również dostępny na stronie
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
www.rops.lubelskie [1] oraz http://ekonomiaspoleczna.lubelskie.pl [2].

Dziękujemy za Państwa aktywny udział i liczymy na dalszą
współpracę!

Załącznik:
Podsumowanie z konsultacji zmian Regionalnego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim do roku 2020