Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że przedłuża termin składania rekomendacji w konkursie „Ambasador Ekonomii Społecznej” do dnia 3 marca 2020 roku. Zapraszamy do uczestnictwa!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie organizuje konkurs pn. „AMBASADOR EKONOMII SPOŁECZNEJ”, który realizowany jest w dwóch kategoriach:

I – Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim

II – Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

W załączeniu jest regulamin i załącznik Rekomendacji dla obu kategorii. Składanie dokumentów do 20 lutego 2020 roku.