Skip to content
team-123085_640

Informacja dla samorządów i ich jednostek organizacyjnych, które zgłosiły chęć udziału w projekcie „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”. Zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu konsultacyjnym dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w pierwszym Spotkaniu konsultacyjnym dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach […]

  , , |
team-123085_640

Rekrutacja na dwudniowe Spotkanie sieciujące dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w pierwszym Spotkaniu sieciującym dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia […]

  , , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.14.2016. Przedmiot zamówienia stanowią dwie odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu dwóch odrębnych warsztatów, podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.14.2016., którego przedmiot stanowią dwie odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu dwóch odrębnych warsztatów, […]

  , , |