Skip to content
logo strona

Konkurs Lady D.

Na prośbę Oddziału Lubelskiego PFRON publikujemy informację o organizacji Konkursu Lady D. Szczegółowe informacje o konkursie w załącznikach. Skan zaproszenia PFRON Regulamin Formularz zgłoszeniowy Zgoda kandydatki

  , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego wśród mieszkańców i pracowników ośmiu domów pomocy społecznej i trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, Znak sprawy: DZP.WW.2321.27.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie badania ewaluacyjnego wśród mieszkańców i pracowników ośmiu domów pomocy społecznej i trzech placówek opiekuńczo – […]

  , |