Skip to content

Nabór uczestników do udziału w cyklu edukacyjno – szkoleniowym realizowanym w ramach projektu pt. ”Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór uczestników do udziału w cyklu edukacyjno – szkoleniowym realizowanym w ramach projektu pt. ”Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” Działanie […]

  |

DOPALACZE! TO MUSISZ WIEDZIEĆ

To musisz wiedzieć! Dopalacze to uzależniające substancje. Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu. Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią! Nie bądź obojętny! […]

  |

DOPALACZE! Komunikat dla rodziców i opiekunów

Dopalacze – wskazówki dla rodziców i opiekunów Młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Szczególnie podczas wakacji. To może dotyczyć też Twojego […]

  |

Kampania społeczna dla rodzin: Nierozerwalni

Kampania społeczna dla rodzin: Nierozerwalni Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Kampanię społeczną […]

  |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy Celem spotkania jest wspieranie samorządów […]

  , |

Nowe wzory Formularza zgłoszeniowego oraz Deklaracji Uczestnictwa w projekcie „: „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w związku z interpretacją przepisów dot. przetwarzania danych osobowych oraz informacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. zaprzestania monitorowania danych dot. sytuacji gospodarstw […]

  , , |

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”. ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób […]

  , , |