Apel do interesantów ROPS

Apelujemy do Państwa o korzystanie z alternatywnych form narzędzi komunikacji: Telefonicznie: tel. 81 528 76 50 fax. 81 528 76 30 lub z komórką merytoryczna (numer telefonu na stronie www.rops.lubelskie.pl) Mailowo: rops@lubelskie.pl Pocztą tradycyjną na adres urzędu:...

POMOCOWA SKRZYNKA ZBIORCZA ROPS LUBLIN

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż w związku z trudną sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19, uruchomił POMOCOWĄ SKRZYNKĘ ZBIORCZĄ,  która dostępna jest na naszej stronie internetowej www.rops.lubelskie.pl Pytań i wątpliwości jest...

Bezpłatne poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Ośrodek Adopcyjny  uprzejmie informuje, że prowadzi poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne. Dyżurujący doświadczeni psycholodzy i pedagodzy mogą udzielać porad nie tylko w sprawach przysposobienia dzieci. Jeśli...

Informacja o możliwości bezpłatnych porad PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Sytuacja Kryzysowa Ostatnie doświadczenia jakie nas jako społeczeństwo dotykają, możemy z całą pewnością określić jako sytuację kryzysową. Kryzys następuje wtedy, gdy dotychczasowe doświadczenia, strategie, nawyki, przyzwyczajenia okazują się nieskuteczne. ...

Program Dostępność Plus!!!

Mamy świadomość, że dostępności nie ustanowimy prawem. Ona sama w sobie jest prawem. Możemy natomiast utorować jej drogę przepisami. 20 września weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – kręgosłup Programu Dostępność Plus....

Tarcza Antykryzysowa – nowe wsparcie dla organizacji pozarządowych!

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane...

„Kontra” – biuletyn informacyjny Krajowego Centrum ds. AIDS.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że na naszych stronach dostępny jest kolejny numer "Kontry" – biuletynu informacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS. W numerze 2 (84) / 2020:   HIV w dobie epidemii COVID-19Rozmowa z aktywistami z Niemiec,...

Rusza nowy Projekt dla DPS, którego realizatorem jest ROPS!!!!

Województwo Lubelskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...

Dodatkowe 30 mln zł dla domów pomocy społecznej w czasie pandemii!!

Domy pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa otrzymują rządowe wsparcie. – Zdecydowaliśmy o przekazaniu kolejnych 30 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie samorządów w prowadzeniu tych placówek. Środki mogą być przeznaczone m.in. na...

Wsparcie dla DPS-umowa podpisana!!!

Dziś została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu grantowego: "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

ROPS

ul. Diamentowa 2, tel (81) 528 76 50, fax (81) 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl

ODDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 32, e-mail: bozena.salek@lubelskie.pl

ODDZIAŁ PROJEKTOWANIA ORAZ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 24, e-mail: renata.jonska@lubelskie.pl

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej

Aktualności
Info o projekcie
Nabory:
                Runda I
                Runda II
                Runda III
Dokumentacja
Kontakt

 

Projekt unijny (PO KL) „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

OŚRODEK ADOPCYJNY

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 17, e-mail: adopcja.lublin@gmail.com

Witryny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl