Skip to content
folder-146940_640

Akredytacja OWES

W dniu 28.01.2015 r. ogłoszony został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pierwszy nabór wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nabór wniosków trwa […]

  |
Sygnatariusze Porozumienia GdM

Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, stronach porozumienia partnerskiego oraz zakresie zadań partnerów.

W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych […]

  |