Skip to content
raport

Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Poniżej zamieszczamy skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, złożonej w dniu 23 września 2016 r. przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Informujemy, […]

  , |
raport

Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Poniżej zamieszczamy skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, złożonej w dniu 23 września 2016 r. przez Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionu z Wisznic. […]

  , |
folder-146940_640

DZPR.KM.2321.78.2016 Zapytanie ofertowe na usługi trenerskie polegające na przeprowadzeniu na przeprowadzeniu wykładów, warsztatów/dyskusji moderowanych podczas II spotkania sieciującego dla przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.KM.2321.78.2016,  którego przedmiotem zamówienia  są usługi trenerskie polegające na na przeprowadzeniu wykładów, warsztatów/dyskusji moderowanych podczas II spotkania sieciującego dla […]

  , , |
info-clipart-9i454p9iE

PILNA INFORMACJA! – Ćwiczenia przeciwpożarowe.

UWAGA! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w dniu 26 września 2016r. z budynku przy ul. Zana 38 będącym siedzibą ROPS w Lublinie odbędą się ćwiczenia przeciwpożarowe polegające […]

  |