Skip to content
info-clipart-9i454p9iE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na dwudniowe spotkanie konsultacyjne dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach budowanej platformy współpracy.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza kolejną grupę uczestników do udziału w III spotkaniu konsultacyjnym dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia […]

  , |