Skip to content
team-123085_640

Kierunki kształcenia dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, uruchamiane w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznej Szkole Policealnej w Lublinie

Publiczna Szkoła Policealna z Lublina uruchamia w roku szkolnym 2015/2016 następujące kierunki kształcenia dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: Opiekun w domu pomocy społecznej […]

  , |