Skip to content
info-clipart-9i454p9iE

PILNA INFORMACJA! – Ćwiczenia przeciwpożarowe.

UWAGA! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w dniu 26 września 2016r. z budynku przy ul. Zana 38 będącym siedzibą ROPS w Lublinie odbędą się ćwiczenia przeciwpożarowe polegające […]

  |
folder-146940_640

DZPR.KM.2321.78.2016 Zapytanie ofertowe na usługi trenerskie polegające na przeprowadzeniu na przeprowadzeniu wykładów, warsztatów/dyskusji moderowanych podczas II spotkania sieciującego dla przedstawicieli Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.KM.2321.78.2016,  którego przedmiotem zamówienia  są usługi trenerskie polegające na na przeprowadzeniu wykładów, warsztatów/dyskusji moderowanych podczas II spotkania sieciującego dla […]

  , , |