Skip to content
folder-146940_640

Wykaz podmiotów, których oferty złożone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku zawierają braki formalne do uzupełnienia – konkurs ogłoszony w dniu 28 stycznia 2015 roku.

Zadanie 1. Wspieranie dziecka i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie lubelskim na lata 2014 -2020). 1. […]

  , , |