Skip to content
wazne

Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, stronach porozumienia partnerskiego oraz zakresie zadań partnerów.

W dniu 18 grudnia 2014 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, wynikające z konieczności wzmocnienia działań związanych […]

  |
wazne

Informacja dla Beneficjentów umów dot. zadań samorządu województwa lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zawieranych za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 99/2014 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zniesienia zabezpieczeń prawnych umów dot. zadań samorządu województwa […]

  |
kartka swiateczna

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu niezapomnianych chwil spędzonych w gronie najbliższych, sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2015 życzy Aleksandra Warmińska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki […]

  |