Zaproszenie na III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na III Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie , ul. Grottgera 2 W ramach spotkania przewidziana jest część...

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (21-28 luty 2020 r.)

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (21-28 luty 2020 r.) organizowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Krajową. Niniejsza akcja związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw i ma na celu...

ROPS w Lublinie realizował dwudniowe szkolenie pn. „Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych” dla 82 osób (4 grupy szkoleniowe).

Szkolenie zostało przeprowadzone      w dniach: 22-23.10.2019 r., 24-25.10.2019 r., 25-26.11.2019 r., 27-28.11.2019 r. Szkolenie adresowane było do pracowników oświaty, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników administracji...

RAPORT WOJEWÓDZKI: Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie województwa lubelskiego w roku 2017

Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny „RAPORT WOJEWÓDZKI: Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na terenie województwa lubelskiego w roku 2017” opracowany przez Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), ogłasza...

ROPS

ul. Diamentowa 2, tel (81) 528 76 50, fax (81) 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl

ODDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 32, e-mail: bozena.salek@lubelskie.pl

ODDZIAŁ PROJEKTOWANIA ORAZ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 24, e-mail: renata.jonska@lubelskie.pl

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Projekt unijny (PO KL) „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

OŚRODEK ADOPCYJNY

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 17, e-mail: adopcja.lublin@gmail.com