Skip to content

Studia podyplomowe

W związku z możliwością sfinansowania studiów podyplomowych w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje instytucji pomocy i integracji społecznej” w 2012 r. zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie swoich propozycji tematów studiów.

  |

Ogłoszenie o wszczęciu procedury zlecenia organizacji pozarządowej, realizacji zadania publicznego o charakterze wojewódzkim z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zamieszcza poniżej ofertę z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na zadanie dotyczące organizacji regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, zgodnie z art. 19 a ust 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.): Więcej informacji

  |

Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie i powiecie” – Konferencja dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej z przyjemnością informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 roku w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie odbędzie się konferencja pt.„Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie i powiecie” organizowana w ramach projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji

  |

Zapraszamy na szkolenie pn „Dialog motywujący w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”

STOWARZYSZENIE „KONTAKT” LUBLIN
ZAPRASZA NA DWUDNIOWE SZKOLENIE PN
„Dialog motywujący w pracy gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”
realizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w LublinieSZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ
w dniach 12-13 GRUDNIA 2011 R.
W Hotelu MERCURY UNIA, Al. Racławickie 12 Lublin

Więcej informacji

  |

Ogłoszenie o wszczęciu procedury zlecenia organizacjom pozarządowym, realizacji zadań publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  poniżej zamieszcza 3 oferty na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 10.234.1536 z późn. zm.): Więcej informacji

  |

Konkurs 4/2011 – wyniki

Przedstawiamy poniżej spis organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach konkursu nr 4/2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Więcej informacji

  |