Skip to content

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 9 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność …

Ogłoszenie w sprawie konsultacji
projektu Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia  9  października 2012 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2013″.
Więcej informacji

  |