Skip to content

Materiały i wyjaśnienia ze spotkania promocyjno-informacyjnego organizowanego przez ROPS w Lublinie w ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania informacyjno – promocyjnego, które odbyło się w dniu 07.08.2012 r. organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” Więcej informacji

  |

Informacja o spotkaniu informacyjno – promocyjnym, organizowanym przez ROPS w Lublinie w ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego …

W ramach realizacji zadań projektowych Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w dniu 7 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne. Więcej informacji

  |