Skip to content

Ogłoszenie – umowa zlecenie dla inżyniera budownictwa

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zatrudni w formie umowy zlecenia inżyniera budownictwa.  Zlecenie obejmie w szczególności analizę kosztorysów budowlanych, rozliczanie umów o dofinansowanie robót budowlanych oraz kontrolę  wraz z pracownikami Ośrodka realizacji robót budowlanych dofinansowanych przez Województwo Lubelskie.  Zlecenie będzie realizowane w siedzibie Ośrodka oraz na wskazanych budowach. Continue reading

  |

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w dniu 29.03.2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r.  na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r. Continue reading

  |