Skip to content

Narada w sprawie zakładów aktywności zawodowej

17 maja w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie  miało miejsce spotkanie dotyczące bieżącego funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz planowanych zmian przepisów dotyczących zaz. Spotkanie prowadził Pan Tomasz Pękalski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Więcej informacji

  |

Szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach komponentu III Projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona…

Szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek/pielęgniarzy
w ramach komponentu III Projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Więcej informacji

  |