Skip to content

Prace Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w 2010r.

1 marca 2010 r.
Wydanie opinii dotyczącej uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia zadań samorządu województwa realizowanych ze środków PFRON. W 2010 r. W ramach uchwały Sejmik Województwa m.in. zwiększył z 440.000 zł (w 2009 r.) do 600.000 zł środki przeznaczane na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym. W wyniku otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w 2010 r. zawarto 45 umów z organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji

  |

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w roku 2011, reprezentujących organizacje pozarządowe.
Nabór jest prowadzony w terminie od dnia 5 stycznia do dnia 20 stycznia 2011 r. Więcej informacji

  |

Nowe oferty pracy

Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie

  |

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – sztab 202

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie włączył się w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Akcję już po raz 18. wspólnie organizują Polskie Radio Lublin i Telewizja Polska. Sztab Akcji zarejestrowany w ROPS posiada numer 202. Więcej informacji

  |