UWAGA: Rekrutacja na szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych !

Informujemy, że Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie na podstawie porozumienia o współpracy,  zawartego  w dniu 18 grudnia 2020 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie,  rozpoczyna rekrutację na...

Informacja o realizowanych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że w 2021 roku obsługa otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu: pomocy społecznej,profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,rehabilitacji zawodowej i...

„Profilaktyk Roku 2020”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – inicjator nagrody i organizator wydarzenia – zaprasza na ogólnopolską Galę Online „Profilaktyk Roku 2020”, która odbędzie się 28 stycznia o godz.10:00. W trakcie Gali przedstawiona zostanie idea, regulamin i Kapituła nowej...

Informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków w V rundzie konkursowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje że  V runda konkursowa w projekcie grantowym pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” została wydłużona do dnia...

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – ruszył nabór wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.” Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie...

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne do udziału w projekcie „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza zapraszają jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne prawnie wyodrębnione lub niemające podmiotowości, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu...

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

ROPS

ul. Diamentowa 2, tel (81) 528 76 50, fax (81) 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl

ODDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 32, e-mail: bozena.salek@lubelskie.pl

ODDZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 33, e-mail: krzysztof.koczmara@lubelskie.pl

ODDZIAŁ PROJEKTOWANIA ORAZ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 24, e-mail: renata.jonska@lubelskie.pl

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej

Projekt unijny (PO KL) „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

OŚRODEK ADOPCYJNY

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 17, e-mail: adopcja.lublin@gmail.com

Witryny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl