Skip to content

Zaproszenie do podpisania umów dla kolejnych organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2011 – wg stanu na 17 maja 2011 r.

Przedstawiamy poniżej spis kolejnych organizacji pozarządowych, dla których sporządzono umowy na realizację zadań w ramach konkursu 1/2011. W celu podpisania umowy, osoby upoważnione do reprezentowania organizacji powinny zgłosić się do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38,VI piętro, pokój 613. Uprzejmie prosimy o telefoniczne powiadomienie o przybyciu w celu podpisania umowy, z jednodniowym wyprzedzeniem. Osoba do kontaktu: Małgorzata Zembrzuska, tel. 081 528 76 21. Więcej informacji

  |

Zaproszenie do podpisania umów dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2011.

Przedstawiamy poniżej spis organizacji pozarządowych, dla których sporządzono umowy na realizację zadań w ramach konkursu 1/2011. W celu podpisania umowy, osoby upoważnione do reprezentowania organizacji powinny zgłosić się do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38,VI piętro, pokój 613. Więcej informacji

  |

Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., nr 62, poz. 560),  Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  na kolejną kadencję w latach 2011-2015. Więcej informacji

  |