Ogłoszenie Nr DZU/2/SWL/2024 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku

Ogłoszenie Nr DZU/2/SWL/2024 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku - LINK
Osoba w białej koszulce z błękitną marynarką robiąca notatki

Rusza rekrutacja na szkolenia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako Partner Wiodący informuje, że rozpoczyna rekrutacje na szkolenia z zakresu: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (w wymiarze 8 h szkoleniowych = 6 h zegarowych). Szkolenie jest skierowane do osób...

Ogłoszenie Nr DZU/1/SWL/2024 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że na naszych stronach dostępne jest ogłoszenie nr DZU/1/SWL/2024 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku - LINK

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Oferta Stowarzyszenia...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Oferta Lubelskiego...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Oferta Lubelskiego...

Warsztaty Studyjne [GALERIA ZDJĘĆ]

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym to nazwa projektu, w ramach którego Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” zorganizowało wizytę studyjną....

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Oferta Stowarzyszenia...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Oferta Stowarzyszenia...
Rusza rekrutacja na szkolenia

Rusza rekrutacja na szkolenia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako Partner Wiodący informuje, że rozpoczyna rekrutacje na szkolenia z zakresu: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (w wymiarze 8 h szkoleniowych = 6 h zegarowych). Szkolenie jest skierowane do osób...

Ogłoszenie Nr DZU/1/SWL/2024 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że na naszych stronach dostępne jest ogłoszenie nr DZU/1/SWL/2024 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku - LINK

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Oferta Stowarzyszenia...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Oferta Lubelskiego...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Oferta Lubelskiego...

ROPS

ul. Diamentowa 2, tel (81) 528 76 50, fax (81) 528 76 30, e-mail: rops@rops.lubelskie.pl

ODDZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 33, e-mail: krzysztof.koczmara@rops.lubelskie.pl

ODDZIAŁ PROJEKTOWANIA ORAZ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 24, e-mail: renata.jonska@rops.lubelskie.pl

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

Lubelskie pomaga Ukrainie

„Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej

Projekt unijny (PO KL) „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

REGIONALNY PUNKT DIAGNOZY I TERAPII FAS/FASD

e-mail: rpdit@rops.lubelskie.pl, telefon: 81 528 76 67

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD (RPDiT)

Oferta

Edukacja Promocja

Kompendium wiedzy o FAS

Mapa

Pracownicy

O punkcie w mediach

Zespół diagnostyczny (biogram zdjęcia)

Zespół terapeutyczny (biogram zdjęcia)

Galeria

LUBELSKIE OBSERWATORIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

e-mail: lops@rops.lubelskie.pl, telefon: 81 528 76 20

Lubelskie Obserwatorium Polityki Społecznej (LOPS)

Polecane Bazy Danych

OŚRODEK ADOPCYJNY

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 17, e-mail: adopcja.lublin@rops.lubelskie.pl

Witrymy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@rops.lubelskie.pl