Cztery samorządy i czterech samorządowców zostało nagrodzonych podczas II Regionalnego Spotkania Ekonomii Społecznej.

W dniu 18 marca 2019 roku odbyło się II Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Usługi społeczne szansą dla ekonomii społecznej oraz stosowanie klauzul społecznych w jednostkach samorządu...

Informacja o spotkaniu z przedstawicielami fundacji i organizacji pozarządowych dotyczącym realizacji zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami fundacji i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. Poświęcono je realizacji zadań...

Otwarcie Mieszkań Wspomaganych

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „ Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 30 października 2018 r. w Lawendowym Dworku w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl