Skip to content

Monitoring i ewaluacja Strategii i Programów

Raporty

Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 uchwała raport   Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy społecznej i Włączenia Społecznego na lata […]

Miasta na prawach Powiatu

[gmina] Załącznik nr 1 – Wskaźniki monitorowania Programu Wspierania Rodziny [gmina] Załącznik nr 2 – Wskaźniki monitorowania Programu na Rzecz Osób Starszych [gmina] Załącznik nr 3 – Wskaźniki monitorowania Programu Pomocy […]

Tabela Powiaty

[powiat] Załącznik nr 1 – Wskaźniki monitorowania Programu Wspierania Rodziny [powiat] Załącznik nr 2 – Wskaźniki monitorowania Programu Pomocy Społecznej

Tabela Gminy

[gmina] Załącznik nr 1 – Wskaźniki monitorowania Programu Wspierania Rodziny [gmina] Załącznik nr 2 – Wskaźniki monitorowania Programu na Rzecz Osób Starszych [gmina] Załącznik nr 3 – Wskaźniki monitorowania Programu […]