Skip to content

Monitoring i ewaluacja Strategii i Programów

Raporty 2016

Raport z monitoringu i ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 uchwała raport   Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy społecznej i Włączenia Społecznego na lata […]

Raporty 2017

Raport z monitoringu Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016 – 2020 za 2017 rok uchwała raport   Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu […]

Raporty 2018

Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020 za 2018 rok Raport z monitoringu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2016 – […]