Skip to content

Monitoring i ewaluacja Strategii i Programów

Tabela PUP

PUP Załącznik nr 1 – Wskaźniki monitorowania Strategii

Tabela WUP

WUP Załącznik nr 1 – Wskaźniki monitorowania Strategii

Tabela Powiaty

[powiat] Pismo przewodnie – PCPR monitoring Strategii i Programów [powiat] Załącznik nr 1 – Wskaźniki monitorowania Strategii [powiat] Załącznik nr 2 – Wskaźniki monitorowania Programu Wspierania Rodziny [powiat] Załącznik nr […]

Tabela Gminy

[gmina] Pismo przewodnie – OPS monitoring Strategii i Programów [gmina] Załącznik nr 1 – Wskaźniki monitorowania Strategii [gmina] Załącznik nr 2 – Wskaźniki monitorowania Programu Wspierania Rodziny [gmina] Załącznik nr […]