Skip to content

Strategia

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Poznaj Strategię Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Podstawa prawna
Założenia do strategii
Zespół zadaniowy
Konsultacje społeczne
Opinie i uwagi do dokumentu