Skip to content

Wydawnictwa ROPS

  • Seniorzy dla młodości młodość dla seniorów

informator_main

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Problemy Społeczne Biuletyn Wojewódzki Nr 2 Lublin 2005

problemy_spoleczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • „200 lat Diecezji Lubelskiej w służbie Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi”, Lublin 2005. Stanisław Jan Dąbrowski.Nakład 3000 egz.

200_lat_diecezji_lubelskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013, przyjęta Uchwałą NrXXXIII/450/05 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2005r. Lublin 2005r.

strategia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Problemy Społeczne Biuletyn Wojewódzki Nr 1 Lublin 2004

problemy_spoleczne_nr_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Polityka Społeczna w Polsce w przede dniu wejścia do UE-Wydawnictwo pokonferencyjne, Lublin 2003.

polityka_spol_w_przede_dniu_ue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pismo Samorządu Województwa Lubelskiego „Ziemia Lubelska”. Numer 1 Specjalny z 2003r., wydany z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych-2003. Część nakładu zawierała wkładkę przeznaczoną dla osób niewidzących.

ziemia_lubelska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Prof. dr. hab. Janusz Kirenko. „Nie jesteś sam-wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością”, Lublin 2002. Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zatrudnienia Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wydano z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych-2003.

nie_jestes_sam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sytuacja osób niepełnosprawnych na obszarach wiejskich w województwie lubelskim, Lublin 2001. Raport z badań opracowany przez Lubelskie Obserwatorium Problemów Społecznych pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa styka. Wydawnictwo sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Nakład wyczerpany.

sytuacja_osob_niepelnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Polityka społeczna w programach samorządu województwa lubelskiego-wybrane programy, Lublin 2001. Wydawnictwo zawiera wybrane programy w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych stanowiące uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Wydawca: na zlecenie Urzędu Marszałowskiego Województwa Lubelskiego Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki. Nakład wyczerpany.

polityka_spol_w_progr_samorz