Pomoc Społeczna - Konkursy/dotacje

Konkursy z roku 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Ogłoszenie Nr 1/2018 otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku Konkursy z roku 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku […]

PPWOW

[su_spoiler title=”Informacje ogólne” style=”fancy”] Umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich została podpisana 7 kwietnia br. Program ma trwać cztery lata i został zaplanowany w taki sposób, by co piąta gmina w Polsce otrzymała skuteczne narzędzia pomocne w trwałym rozwiązywaniu problemów społecznych.Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów […]

Opracowania i analizy

Załączniki Raport z badań. Diagnoza problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży województwa lubelskiego. RAPORT WOJEWÓDZKI Problemy związane z narkotykami,ich używaniem, rynkiem oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2008 roku ARCHIWUM

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl