PPWOW

[su_spoiler title=”Informacje ogólne” style=”fancy”] Umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich została podpisana 7 kwietnia br. Program ma trwać cztery lata i został zaplanowany w taki sposób, by co piąta gmina w Polsce otrzymała skuteczne narzędzia pomocne w trwałym rozwiązywaniu problemów społecznych.Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów […]

Opracowania i analizy

Załączniki Raport z badań. Diagnoza problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży województwa lubelskiego. RAPORT WOJEWÓDZKI Problemy związane z narkotykami,ich używaniem, rynkiem oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2008 roku ARCHIWUM