Konkursy z roku 2018

Konkursy z roku 2017

Konkursy z roku 2016

Konkursy z roku 2015

Konkursy z roku 2014

Konkursy z roku 2013

Konkursy z roku 2012

Konkursy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na rzecz osób starszych

Informacja na temat konkursów

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza konkursy:

 • Gmina przyjazna Seniorom”;
 • Aktywny Senior”.

Celem konkursów jest promowanie innowacyjnych, wielozakresowych, działań na rzecz osób starszych przez gminy województwa lubelskiego oraz promowanie Seniorów aktywnie uczestniczących w życiu społeczności lokalnej.

Czas trwania konkursów : 8 lipca 2019 r. – 12 września 2019 r.

Do udziału w konkursach zapraszamy:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • samorządowe jednostki organizacyjne;
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 • osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursów wraz z Regulaminami oraz  formularzami zgłoszeniowymi znajdą Państwo poniżej:

 1. Regulamin Konkursu „Aktywny Senior”
 2. Regulamin Konkursu „Gmina Przyjazna Seniorom””

Telefon  do kontaktu : 81 528 76 32 i 81 528 76 36.

Wyniki Konkursów

Pracownik Socjalny roku 2013” Konkurs Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Szanowni Państwo,

zachęcam do udziału w inicjatywie mającej na celu promowanie wizerunku pracownika socjalnego, jego roli na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej a także kształtowanie pozytywnego obrazu instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem podejmowanych przeze mnie działań jest wybór Pracownika Socjalnego Roku 2013 z terenu  województwa lubelskiego w ramach Konkursu „Pracownik Socjalny roku 2013”.

Pragnę wyróżnić pracowników socjalnych, którzy realizują  nowatorskie programy i projekty służące rozwojowi społeczności lokalnej a także poszukują innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów klientów pomocy społecznej. Uczestnikiem Konkursu może być pracownik socjalny zatrudniony w jednostce pomocy i integracji  społecznej na terenie województwa lubelskiego.

Na zwycięzców oczekują atrakcyjne nagrody.

Czas trwania Konkursu: 20 sierpnia 2013 r.  – 20 października 2013 r.

Serdecznie zachęcam do udziału w Konkursie.
Aleksandra Warmińska
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Lublinie

Laureat Konkursu: Krzysztof Łukasik, pracownik socjalny, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Krasnymstawie

Wyróżnienia:

 • Dorota Kozieł, starszy specjalista pracy socjalnej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 • Elżbieta Pykacz, pracownik socjalny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Zalesiu;
 • Monika Budka, główny specjalista pracy socjalnej ds. pomocy cudzoziemcom, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie;
 • Marek Szkoda, specjalista pracy socjalnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie;
 • Edyta Owczarz, pracownik socjalny w Centrum Usług Socjalnych, Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie;
 • Monika Gdula, pracownik socjalny, psycholog, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku.

Pliki do pobrania

1120_Regulamin Konkursu Pracownik socjalny.doc
Zał nr 1 formularz zgłoszeniowy.doc
Zał nr 2 zgoda na udział.doc
1120_Zał nr 3 zgoda na publikacje wizerunku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl