Ogłoszenie Nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Ogłoszenie Nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania nt. „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2020 roku.

Ogłoszenie Nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania nt. „Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2020 roku - link.

Ogłoszenie Nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Ogłoszenie nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że na naszych stronach dostępne jest ogłoszenie nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów...